Statens boltar
Sist sommar (2015) tok Historielaget til å mala opp og registrera symbola etter staten sine fortøyningsboltar på Fedje. Historielaget har søkt Kystverket om lov til å gjera dette arbeidet og om å få dekka utgiftene til maling. Dette har me fått positivt svar på. Til sommaren vil me vidareføra dette arbeidet på Fedje. 

Totalt i Norge har det vore 12200 offentlige fortøyningar av mange slag langs kysten. Dei eldste fortøyningsboltane kom alt i middelalderen, men fra 1700-talet vart det meir fart i sakene.

I tidlegare tider var det Kystverket som ordna med dette vedlikehaldet. Dei siste åra er det enkelte kystlag som har teke tak i dette arbeidet.


Statens boltar
Sist sommar (2015) tok Historielaget til å mala opp og registrera symbola etter staten sine fortøyningsboltar på Fedje. Historielaget har søkt Kystverket om lov til å gjera dette arbeidet og om å få dekka utgiftene til maling. Dette har me fått positivt svar på. Til sommaren vil me vidareføra dette arbeidet på Fedje. 

Totalt i Norge har det vore 12200 offentlige fortøyningar av mange slag langs kysten. Dei eldste fortøyningsboltane kom alt i middelalderen, men fra 1700-talet vart det meir fart i sakene.

I tidlegare tider var det Kystverket som ordna med dette vedlikehaldet. Dei siste åra er det enkelte kystlag som har teke tak i dette arbeidet.

  Fedje Historielag
|

Mulevegen 80
|
5947 FEDJE
|

fedjehistorielag@gmail.com
 
        Rediger